Valkenburg

Welkom op de website van Amigos do Brasil Valkenburg aan de Geul
Boas vindas ao web site dos Amigos do Brasil Valkenburg aan de Geul


Nieuw reisverslag:

NEGEN MOOIE DAGEN IN BRAZILIË
Het is alweer enkele jaren geleden dat er een bezoek werd gebracht aan de projecten van Amigos do Brasil in de deelstaat Pernambuco, het noordoosten van Brazilië. Deze keer ondernemen Agnes van der Ploeg en Nan von der Ruhr van het bestuur en Simone Schenk, Mia Rikers en Nelly Kuijs van de Amigos knutselgroep de reis, uiteraard geheel op eigen kosten.
Lees het hele verslag >PRIVACY VERKLARING
Amigos do Brasil legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mail adres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de aanmelding als belangstellende of donateur of de verwerking van een eenmalige gift. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Uw adres of e-mail adres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreft, zoals nieuwsbrieven waarmee Amigos do Brasil verantwoording aflegt over de gang van zaken rond de projecten.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en worden niet aan derden beschikbaar gesteld. U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur/belangstellende. Stuur daartoe een brief aan Hekerbeekweg 14, 6301 EN Valkenburg, een e-mailtje aan amigosdobrasil@home.nl of bel naar telefoonnummer 06 30 35 38 94.
Amigos do Brasil zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

De volledige tekst van ons Privacy Protocol conform de AVG-richtlijnen kunt u downloaden via deze link.