Valkenburg

Fondsenwerving en voorlichtingsactiviteiten

"Amigos do Brasil" functioneert op basis van vrijwilligerswerk. Onze kosten zijn praktisch nihil. Alle giften en fondsen die wij werven worden direct overgemaakt aan onze partnerorganisatie in Brazilië, de Serviço de Promoção Social.

Wij werken niet met vaste lidmaatschappen, maar kunnen wel rekenen op de trouwe steun van een groep vaste donateurs en ook op regelmatige incidentele giften.

Activiteiten van fondsenwerving en voorlichting gaan steeds samen. Hierbij gaat onze bijzondere aandacht bij de informatieverlening uit naar kinderen en jongeren, aangezien onze projecten in Brazilië zich grotendeels richten op diezelfde leeftijdsgroep. Het solidariteitsgevoel tussen jeugd hier en jeugd daar is voor ons wezenlijk.
De regio waar wij werken is Zuid Limburg.
De projecten zijn vooral gericht op de opvang en de vorming van kinderen en jongeren, die in risicovolle en kansarme levensomstandigheden verkeren. Het betreft jongeren uit krottenwijken of arme volkswijken, kinderen van de vuilnisbelt, mensen met een handicap. In Nederland willen wij werken aan solidariteitsbanden tussen jeugd hier en jeugd daar.

Hoe doen wij dat?

Wij stimuleren kinderen en jongeren via lagere scholen en middelbare scholen om acties te ondernemen om fondsen te werven. Daarbij zorgen wij voor de voorlichting.
Zo voeren verschillende basisscholen en middelbare scholen in de regio acties ten bate van onze projecten. Dit gebeurt door middel van sponsorlopen, door een ludieke dag te organiseren, waarbij wij medewerking verlenen door voorlichting te geven over de projecten en de situatie in Brazilië. Gedurende de jaren ’80 hebben wij verschillende keren meegewerkt aan de Sociale Actie van het Rolducgymnasium in Kerkrade. Sinds 1999 werken wij met veel succes samen met het Stella Maris College in Meerssen (hehavo.nl).
Bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Bernardinuscollege te Heerlen in 2013 zijn wij uitgenodigd om deel te nemen aan hun sociale actie.

Hehavo Samen

Wij proberen verder het maatschappelijk draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking te verbreden. Behalve onze activiteiten met jongeren op scholen mogen wij rekenen op de belangstelling en steun van vele serviceclubs in de streek. Ook hebben wij goede contacten met diverse stichtingen die zich identificeren met onze doelstellingen en inzet. Ditzelfde geldt voor kerkgemeenschappen die solidariteit willen betuigen met de medemens in Brazilië.

Eigen acties

Ook organiseren wij als Amigos do Brasil eigen acties.
Zo is er op elke laatste dinsdag van de maand november een Amigos Kerstverkoop. Klein begonnen in de woonkamer van Agnes en Theo van der Ploeg in Valkenburg, is deze kerstmarkt inmiddels uitgegroeid tot een bij alle vrienden van Brazilië vast terugkerend item in hun agenda.
In 2012 vond alweer de 20e editie plaats. Een grote groep van meer dan 60 enthousiaste vrijwilligers staat aan de basis van het geweldige succes.

Kerstmarkt Kerstmarkt

Elk jaar wordt in samenwerking met de twee Parochies van de RK Kerk in Valkenburg aan de Geul een H. Mis opgedragen waaraan onze Stichting haar medewerking verleent. De opbrengst van de kerkdeurcollecte komt ten goede aan de projecten van "Amigos do Brasil".

Amigos do Brasil is verder lid van het Platform Wereldburgerschap, Fairtrade en Millenniumdoelen van de gemeente Valkenburg aan de Geul, waarin ook particuliere initiatieven als de onze vertegenwoordigd zijn.

Bij acties als de sponsorloop van het Stella Mariscollege en de Amigos Kerstverkoop mogen wij rekenen op de medewerking van Wilde Ganzen uit Hilversum.

Rover van de PLoeg Wilde Ganzen

In de jaren 2007 tot en met 2009 zijn wij met de PROGEPE-cursus in het Grote Huis het laatste sociaal-educatieve project geweest in Brazilië met steun van Cordaid uit Nederland. Cordaid heeft zich teruggetrokken uit Brazilië, omdat het land inmiddels tot de grootste economieën ter wereld behoort en een sociaal bewuste regering op grote schaal aan armoedebestrijding doet en de schandalige ongelijkheid in inkomensverdeling probeert te verminderen.