Valkenburg

Gehandicaptenproject in de wijk Mangueira

Al in 1992 werd in Mangueira een "Maatschappij ter behartiging van de Belangen van de Gehandicapten" opgericht. Mangueira is een grote arme wijk, laaggelegen en erg vochtig. De "Sociedade do Portador de Deficiência" beschikt over twee met elkaar verbonden gebouwtjes die worden gebruikt voor de opvang van gehandicapten, het geven van workshops en (alfabetisatie)cursussen, voor bezigheidstherapie, vergaderingen en feesten.Zo'n 40 gehandicapten in alle leeftijden en hun families doen mee. Het project bestaat uit het bezoeken, begeleiden en organiseren van gehandicapte mensen in de wijk. Twee maatschappelijk werksters van het project zoeken contact met hen voor begeleiding en oriëntatie.
De gebouwtjes zijn in de loop van de jaren steeds verder opgeknapt en inmiddels heeft de gemeente de wijk voorzien van riolering en straatbedekking. Hierdoor is het gebouw voor de gehandicapten veel toegankelijker geworden.
Belangrijk is ook het informaticalokaal met 5 computers, waar aan mensen met een handicap, die vanwege geringe mobiliteit vaak nauwelijks scholing genoten hebben, cursussen op dit gebied worden gegeven..

De kosten voor dit project zijn 14.000 tot 15.000 Euro’s per jaar.