Valkenburg

Projecten

In 2014 bestaat onze Stichting Amigos do Brasil 30 jaar! Gedurende al deze jaren hebben wij veel projecten kunnen steunen. In de jaren '80, toen Eliana en Rover werkzaam waren binnen een progressief kerkelijk verband in Campina Grande, hebben wij vorming en bijeenkomsten van kerkelijke basisgemeenschappen, van jongerenpastoraal en pastoraal van landloze boeren gefinancierd. Wij hebben gemeenschapslokalen helpen bouwen in de periferie van de stad Campina Grande.

Nadien, toen Eliana en Rover in 1988 naar Olinda verhuisd waren, zijn wij betrokken geweest bij het maatschappelijk werk in een gewelddadige krottenwijk in Olinda, de Vila Esperança geheten. Daar hebben wij een gemeenschapsschool, een crèche en een gezondheidspost verbouwd en aangepast en doen functioneren, die na 10 jaar zijn overgenomen door de gemeente Olinda.

Sinds 2001 beschikt de Serviço de Promoção Social over een groot pand in het centrum van Recife, het "Casarão" oftewel Grote Huis geheten, van waaruit op dit moment drie projecten worden gecoördineerd Bij die projecten wordt onze keuze voor de armen concreet in aandacht voor de meest kwetsbare groepen: kinderen, jongeren met geringe scholing, mensen met een handicap.

Het kinderopvanghuis in Catingueira, Campina Grande.

O Casarão, Het Grote Huis in Recife.

Gehandicaptenproject in de wijk Mangueira.